Başkanlık Sistemi Nedir?

Başkanlık sistemi kısaca tek bir kişinin başkanlığında devleti yönetme şeklidir. Bu sistemde yasama (Yasa yapma ve kaldırma gibi yetkileri bulunan organ) yürütmeyi (Yargıya ve yasalara bağlı olarak ülkenin ve hükümetin icraatını gerçekleştirme) durdurma yetkisine sahip değildir. Başkanlık sistemi, Başkanlık hükûmeti sistemi olarak da adlandırılmaktadır. Başkanlık sistemi uygulandığı kimi ülkelerde yolsuzluk, otoriterlik, nepotizm (tanıdık kayırma), diktatörlüğe araç […]