Epistemoloji Nedir?

Epistemoloji, bilginin kaynağı ile ilgilenen felsefe dalıdır. Diğer bir tanımla bilgi felsefesi olarak adlandırılır. İlk çağlarda filozoflar metafizikle ilgileniyorlardı. Evrenin temel bir maddesinin olduğuna inanıp o maddeyi arıyorlardı. Bu konuda çeşitli fikirler vardı ve bu fikirler arasında çelişkiler oluşuyordu. Bundan dolayı filozoflar temel bilgiye ve akla yönelmeye başladılar. Bu insanın bilgilerinin doğru olup olmadığının sorgulanmasına […]