Kategoriler: R

R Veri Tipleri, Örneklerle Aritmetik ve Mantıksal İşlemler

Bu yazımda R programlama dilinin aritmetik ve mantıksal işlemlerini örneklerle açıkladım. Temel veri türleri, değişkenler, vektörler, aritmetik operatörler mantıksal operatörleri anlaşılabilir şekilde ele aldım.

Temel veri türleri

R Programlama, aşağıdakiler dahil çok sayıda veri türüyle çalışır:

  • Scalars (Skalerler)
  • Vectors (Vektörler)
  • Matrices (Matrisler)
  • Data frames (Veri Çerçeveleri)
  • Lists (Listeler)

Temel türler

  • 4.5, sayısal olarak adlandırılan ondalık bir değerdir.
  • 4 tamsayı denilen doğal bir değerdir. Tamsayılar da sayısaldır.
  • TRUE veya FALSE mantıksal olarak adlandırılan bir Boolean değeridir.
  • “” or ” içindeki değer metindir (string). Onlara karakter denir .

Bir değişkenin türünü sınıf fonksiyonu ile kontrol edebiliriz.

Örnek 1

# Declare variables of different types #
Numeric
x <- 28 class(x)

Çıktı:

## [1] "numeric"

Örnek 2

# String
y <- "R is Fantastic" 
class(y)

Çıktı:

## [1] "character"

Örnek 3

# Boolean 
z <- TRUE 
class(z)

Çıktı:

## [1] "logical"

Değişkenler

Değişkenler değerleri saklar ve özellikle bir veri bilimcisi için programlamada önemli bir bileşendir. Bir değişken, bir sayıyı, bir nesneyi, bir istatistiksel sonucu, vektörü, veri kümesini, model tahminini temelde R’nin çıkardığı her şeyi saklayabilir. Bu değişkeni daha sonra yalnızca değişkenin adını çağırarak kullanabiliriz.

Bir değişkeni bildirmek için bir değişken adı atamamız gerekir. Değişken isminde boşluk olmamalıdır. Kelimelere bağlanmak için “_” (alttire) kullanabiliriz.

Değişkene bir değer eklemek için “<-” veya “=” kullanabilirsiniz.

Sözdizimi şöyledir:

# Bir değişkeni bildirmenin ilk yolu: `<-` 
degisken_adi <- değer kullanın
# Bir değişkeni bildirmenin ikinci yolu:` = ` 
degisken_adi = değer kullanın

Komut satırında ne olduğunu görmek için aşağıdaki kodları yazabiliriz:

Örnek 1

# Print variable x x <- 42 x

Çıktı:

## [1] 42

Örnek 2

y <- 10 y

Çıktı:

## [1] 10

Örnek 3

# We call x and y and apply a subtraction x-y

Çıktı:

## [1] 32

Vektörler

Bir vektör tek boyutlu bir dizidir. Daha önce öğrendiğimiz tüm temel veri türleriyle bir vektör oluşturabiliriz. R’de bir vektör oluşturmanın en basit yolu c komutunu kullanmaktır.

Örnek 1

# Numerical vec_num <- c(1, 10, 49) vec_num

Çıktı:

## [1] 1 10 49

Örnek 2

# Character vec_chr <- c("a", "b", "c") vec_chr

Çıktı:

## [1] "a" "b" "c"

Örnek 3

# Boolean vec_bool <- c(TRUE, FALSE, TRUE) vec_bool

Çıktı:

##[1] TRUE FALSE TRUE

Vektörler üzerinde aritmetik hesaplamalar yapabiliriz.

Örnek 4

# Vektör Oluşturma 
vect_1 <- c(1, 3, 5) 
vect_2 <- c(2, 4, 6) 
# Her iki vektörü toplama 
sum_vect <- vect_1 + vect_2 
# Toplanan her iki vektörün çıktısını sum_vect ile ekrana yazdıralım

Çıktı:

[1] 3 7 11

R’de, bir vektörü dilimlemek mümkündür. Bazı durumlarda, bir vektörün sadece ilk beş satırı ile ilgileniriz. 1 ile 5 arasındaki değerleri çıkarmak için [1: 5] komutunu kullanabiliriz.

Örnek 5

# Vektörün ilk beş satırını dilimleme
slice_vector <- c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
slice_vector[1:5]

Çıktı:

## [1] 1 2 3 4 5

Bir değer aralığı oluşturmanın en kısa yolu: iki sayı arasında: kullanmaktır. Örneğin, yukarıdaki örnekten bir ila on arasında bir değer vektörü oluşturmak için c(1:10) yazabiliriz.

Örnek 6

c(1:10)

Çıktı:

## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aritmetik Operatörler

Hazırlanıyor..

Değerli ziyaretçi R Konsoluna Başlarken başlıklı yazımda ilginizi çekebilir. Değerli fikirleriniz için yorum yapmanızı bekliyorum.

Leave a Comment
Paylaş
Yayınlayan:
Abdulkadir Turan

Recent Posts

Julia Tam Sayılar ve Kesirli Sayılır (Floating-Point Numbers)

Julia programlama dilinde tamsayılar (Integer) ve kesirli değerleri (Floating-Point Numbers), aritmetik ve hesaplamanın temel yapı…

4 ay önce

Julia Değişkenler

Bu yazıda Julia programlama dilinde değişkenleri tanımlamayı anlattım. Julia'da değişkenler diğer dillerdeki yapılara çok benziyor.…

5 ay önce

R Shiny Nedir?

Shiny, R'da etkileşimli web uygulamaları yapmanızı sağlayan bir R Studio projesidir. Shiny projesi ile R'da…

7 ay önce

Firma Ortağım ile Firmalarınızı Google’da Üst Sıralara Çıkarın

Firma Ortağım projesi Türkiye’de faaliyet gösteren büyük ve küçük tüm işletmeleri hedef alan yerli bir girişimdir.…

12 ay önce

Veridyen NS (Name Server) Adresleri

Merhabalar Türkiye'de kaliteli hizmet veren nadir firmalardan biri olan Veridyen ile çalışırken NS (Nameserver) adreslerini…

1 sene önce

Matematiksel İstatistik Ders Notları

Karadeniz Teknik Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünde ikinci sınıfta aldığımız Matematiksel İstatistik dersine ait ders…

1 sene önce